Igor Schwenk, prawnik

igor-schwnek.jpgStudent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Członek Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa.
W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego. Ponadto prowadzi sprawy w ramach postępowania egzekucyjnego.
Interesuje się prawem prawem handlowym i wyznaniowym.
Związany z Kancelarią 2012 roku.
Znajomość języków obcych: j. angielski w stopniu zaawansowanym.

Kontakt Kontakt