Numer telefonu

+48 692 440 237

Adres e-mail

d.ornatowski@orlegal.pl

Dariusz Ornatowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2003 roku. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i uzyskał w 2008 r. tytułu zawodowy radcy prawnego.

Sędzia Dyscyplinarny przy Okręgowy Sądzie Dyscyplinarnym w Krakowie.

Świadczy usługi w ramach obsługi prawnej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w szczególności z sektora nowych technologii, budowlanego, transportowego, ochrony własności intelektualnej, prawa bankowego – „sprawy frankowe”, usług finansowych.

Specjalizuje się również w kwestiach związanymi z budowaniem struktury spółek, sporach pomiędzy wspólnikach oraz prowadzeniu negocjacji pomiędzy kontrahentami. Interesuje się prawem własności intelektualnej i nowych technologii.

Dodatkowo w praktyce zajmuje się prawem rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia negocjacji zmierzających do zakończenia sporów rodzinnych oraz dotyczących podziału majątku oraz zniesienia współwłasności.

W swojej praktyce sądowej odpowiadał za reprezentowanie Klientów w sporach przed Sądami Powszechnymi oraz Sądami Arbitrażowymi.

Specjalizacja:
prawo gospodarcze, prawo rodzinne, prawo spółek, prawo cywilne, windykacja, ochrona dóbr osobistych, informatyka i prawo nowych technologii, nieruchomości, postępowanie cywilne, zastępstwo prawne w prowadzeniu procesów przed Sądami Powszechnym oraz Sądami Polubownymi.