Numer telefonu

+48 501 699 742

Adres e-mail

k.roszczynialski@orlegal.pl

Krzysztof Roszczynialski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2003 roku. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i uzyskał w 2008 r. tytułu zawodowy radcy prawnego. Członek Rady Okręgowej Izby Radców w Krakowie.

Świadczy usługi w ramach obsługi prawnej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w tym z sektora budowlanego, architektonicznego, handlu, informatyki oraz usług płatniczych. Zajmuje się również kwestiami związanymi z budowaniem struktury spółek, ich przekształceniami i restrukturyzacjami. Interesuje się prawem własności intelektualnej i nowych technologii, problematyką AI oraz technologiami ICT dbając o interesy Klientów także w tych obszarach.

Specjalizuje się również w prawie nieruchomości, w tym prowadzeniu badań due diligence, znoszeniu współwłasności, regulowaniu stanów prawnych czy przygotowaniu i przeprowadzaniu transakcji dotyczących nieruchomości, w tym dla przedsięwzięć deweloperskich.

W swojej praktyce sądowej odpowiadał za reprezentowanie Klientów w sporach przed Sądami Powszechnymi oraz Sądami Arbitrażowymi.

Specjalizacja:

prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo cywilne, windykacja, ochrona dóbr osobistych, informatyka i prawo nowych technologii, nieruchomości, postępowanie cywilne, ICT, zastępstwo prawne w prowadzeniu procesów przed Sądami Powszechnym oraz Sądami Polubownymi.